plavecké kurzy 1x/týždeň (zima 2019)

streda 17.00h
piatok 17.00h 18.00h
sobota: 8.00h, 9.00h, 12.00h
nedeľa: 9.00h, 10.00h, 11.00h
logoFEI[1]utorok: 6.15h , 19.00h
streda: 16.00h
štvrtok: 6.15h, 17.45h, 18.30h, 19.15h
nedeľa: 8.15h, 9.15h, 10.15h, 11.15h, 12.15h

Na všetky termíny je možnosť vstúpenia už do prebiehajúceho cyklu zaplatením alikvótnej čiastky členského poplatku.

Termíny a výška členského poplatku kurzu na bazéne FEI STU a IUVENTA↓

STREDA –  od 17.októbra 2018 do 27.marca 2019 v rozsahu 20 plaveckých hodín

tréningy sa nekonájú: 19.12, 26.12., 2.1. (Vianočné sviatky) ; 27.2. (jarné prázdniny)

DETI A MLÁDEŽ↓ TERMÍN↓
(C,C1) Zdokonaľovací plavecký výcvik STREDA 17.00 – 18.00

150€ (7,5€/h)

PIATOK –  od 19.októbra 2018 do 29.marca 2019 v rozsahu 19 plaveckých hodín

tréningy sa nekonájú: 2.11. (jesenné prázdn.); 21.12., 28.12., 4.1. (Vianočné sviatky) ; 1.3. (jarné prázdn.)

DETI A MLÁDEŽ↓ TERMÍN↓
(C,C1) Zdokonaľovací plavecký výcvik PIATOK 17.00 – 18.00
PIATOK 18.00 – 19.00

143€ (7,5€/h)

SOBOTA –  od 20.októbra 2018 do 30.marca 2019 v rozsahu 19 plaveckých hodín

tréningy sa nekonájú: 17.11. (sviatok); 22.12., 29.12., 5.1. (Vianočné sviatky) ; 2.3. (jarné prázdn.)

* v termíne 12.00 – 13.00 3 dráhy voľné pre plávanie verejnosti.

DETI A MLÁDEŽ↓  TERMÍN↓
(A) Začiatočníci SOBOTA 9.00–10.00
SOBOTA 12.00–13.00

171€ (9€/h)

(B) Základný plavecký výcvik SOBOTA 9.00–10.00
SOBOTA 12.00–13.00

152€ (8€/h)

(C,C1) Zdokonaľovací plavecký výcvik SOBOTA 8.00–9.00
SOBOTA 9.00–10.00
SOBOTA 12.00–13.00

143€ (7,5€/h)

DOSPELÍ↓  TERMÍN↓
(N) Neplavci SOBOTA 8.00 – 9.00

171€ (9€/h)

(K2, K1) Zdokonaľovací plavecký výcvik (kondičná úroveň, rekreačná úroveň) SOBOTA 8.00 – 9.00

143€ (7,5€/h)

NEDELA –  od 21. októbra 2018 do 31. marca 2019 v rozsahu 20 plaveckých hodín

tréningy sa nekonájú: 23.12., 30.12., 6.1. (Vianočné sviatky) ; 24.2. (jarné prázdn.)

*v termíne 11.00 – 12.00 2 dráhy voľné pre plávanie verejnosti.

DETI  A MLÁDEŽ↓  TERMÍN↓
(A) Začiatočníci NEDEĽA 9.00-10.00
NEDEĽA 10.00-11.00
NEDEĽA 11.00-12.00

180€ (9€/h)

(B) Základný plavecký výcvik NEDEĽA 9.00 10.00
NEDEĽA 10.00-11.00
NEDEĽA 11.00-12.00

160€ (8€/h)

(C) Zdokonaľovací plavecký výcvik NEDEĽA 9.00-10.00
NEDEĽA 10.00-11.00
NEDEĽA 11.00-12.00

150€ (7,5€/h)

DOSPELÍ↓  TERMÍN↓
(N) Neplavci NEDEĽA 8.00 – 9.00

180€ (9€/h)

(K2, K1) Zdokonaľovací plavecký výcvik (kondičná úroveň, rekreačná úroveň) NEDEĽA 8.00 – 9.00
NEDEĽA 11.00 – 12.00

150€ (7,5€/h)

UTOROK – od 8. januára do 26. marca v rozsahu 12 plaveckých hodín
tréningy sa nekonajú: ø

DOSPELÍ↓ TERMÍN↓
(K2,K1) Zdokonaľovací plavecký výcvik (kondičná úroveň, rekreačná úroveň) UTOROK 6.15 – 7.15

96€ (8€/h)

(N) Neplavci UTOROK 19.00 – 20.00

120€ (10€/h)

(K2,K1) Zdokonaľovací plavecký výcvik (kondičná úroveň, rekreačná úroveň) UTOROK 19.00 – 20.00

96€ (8€/h)

STREDA – od 9. januára do 27. marca v rozsahu 12 plaveckých hodín
tréningy sa nekonajú: ø

DETI A MLÁDEŽ↓ TERMÍN↓
(C) Zdokonaľovací plavecký výcvik STREDA 16.00 – 17.00

96€ (8€/h)

ŠTVRTOK (45min) – od 10. januára do 27. marca v rozsahu 12 plaveckých hodín
tréningy sa nekonajú: ø

DETI A MLÁDEŽ↓ TERMÍN↓
(A) Začiatočníci ŠTVRTOK 17.45-18.30

96€ (8€/h)

(B) Základný plavecký výcvik ŠTVRTOK 17.45-18.30

84€ (7€/h)

(C,C1) Zdokonaľovací plavecký výcvik ŠTVRTOK 17.45-18.30
ŠTVRTOK 18.30-19.15

78€ (6,5€/h)

DOSPELÍ↓ TERMÍN↓
(K2,K1) Zdokonaľovací plavecký výcvik (kondičná úroveň, rekreačná úroveň) (45min) ŠTVRTOK 18.30-19.15

78€ (6,5€/h)

ŠTVRTOK (60 min) – od 10. januára do 27. marca v rozsahu 12 plaveckých hodín
tréningy sa nekonajú: ø

DOSPELÍ↓ TERMÍN↓
(K2,K1) Zdokonaľovací plavecký výcvik (kondičná úroveň, rekreačná úroveň) ŠTVRTOK 6.15 – 7.15

96€ (8€/h)

(K2,K1) Zdokonaľovací plavecký výcvik (kondičná úroveň, rekreačná úroveň) ŠTVRTOK 19.15 – 20.15

96€ (8€/h)

NEDEĽA – od 13. januára do 31. marca v rozsahu 12 plaveckých hodín
tréningy sa nekonajú: ø

DETI A MLÁDEŽ↓ TERMÍN↓
(A) Začiatočníci NEDEĽA 9.15-10.15
NEDEĽA 10.15-11.15
NEDEĽA 11.15-12.15

108€ (9€/h)

(B) Základný plavecký výcvik NEDEĽA 9.15-10.15
NEDEĽA 10.15-11.15
NEDEĽA 11.15-12.15

96€ (8€/h)

(C,C1) Zdokonaľovací plavecký výcvik NEDEĽA 8.15-9.15
NEDEĽA 9.15-10.15
NEDEĽA 10.15-11.15
NEDEĽA 11.15-12.15

90€ (7,5€/h)

DOSPELÍ↓  TERMÍN↓
(K2,K1) Zdokonaľovací plavecký výcvik (kondičná úroveň, rekreačná
úroveň)
NEDEĽA 8.15-9.15
NEDEĽA 9.15-10.15
NEDEĽA 10.15-11.15
NEDEĽA 11.15-12.15
NEDEĽA 12.15-13.15

90€ (7,5€/h)

Comments are closed.