Začiatok tréningov v školskom roku 2016/2017

Spolu so zčiatkom nového školského roka začinajú aj tréningy športového oddielu a chceli by sme vás informovať so nastávajú zmeny aj v rozložení tréningov jednotlivých skupín.

Bližšie informácie z rozpisom tréningov:

Poprosíme deti alebo rodičov aby nás potom informovali, ktoré tréningy nemôžu absolvovať, aby sme efektívne vedeli rozložiť skupiny a počet detí na jednotlivé tréningy.

Deti počas tohto týždňa budeme postupne zadelovať na konkrétne termíny a rozvrh utriasať.

Bookmark the permalink.