DAROVANIE 2%

Vážení rodičia, členovia a priaznivci KVŠ OCEÁN Bratislava,

prosíme Vás o venovanie 2% z daní nášmu klubu,

Za venovanie 2% je možné získať zľavu z členského poplatku až vo výške 20% z poukázanej sumy pre náš klub!

údaje príjmateľa:
názov: Klub vodných športov OCEÁN Bratislava

sídlo:  Agátová 3459/7G,  841 01 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO:  36075663

predvyplnené vyhlásenie KVŠ OCEÁN o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

dalšie tlačivá a postupy na venovanie 2% nájdete aj na rozhodni.sk

Na získanie výhody je potrebné nám poslat emailom (príp. odovzdat osobne) kópiu (poslednej) strany daňového priznania s výškou poukázanej sumy nášmu klubu. Darca môže byť ktokoľvek a rovnako je možné odovzdať viacero potvrdení. Bez predloženia potvrdenia nie je možné uplatniť zľavu.

Ďakujeme!

Bookmark the permalink.