Rozpis tréningov

Detailný rozpis tréningov zo zatriedením pretekárov

ROZPIS TRÉNINGOV PRE SKUPINY V SEZÓNE 2018/2019
POČAS ZATVORENIA BAZÉNU IUVENTA – pláve sa iba na FEI STU a FTVŠ UK (tento bazén od 24.09.2018)

ROZPIS TRÉNINGOV PRE SKUPINY V SEZÓNE 2018/2019
PO OTVORENÍ BAZÉNU IUVENTA
predbežné otvorenie je naplávanované na október 2018 – o presnom začiatku vás budeme informovať

Comments are closed.