Kontakt

logouvod

v zastúpení Tomáš Bartáky, Mgr

tel.: 0949/444 529
email: kurzy@klubocean.sk

Číslo účtu:
IBAN: SK4383300000002800821260
SWIFT: FIOZSKBA

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Agátová 7/G, 841 01 Bratislava
IČO: 36075663

Reg. MV SR č. VVS/1-900/90-25509 dňa 25.1.2005

Comments are closed.