V tejto sekcii nájdete zhrnutie  základných informácií a najčastejšie kladené otázky

Odhlásiť sa z kurzu, resp. stormovať členstvo po úhrade členského poplatku je možné z akéhokoľvek dôvodu najneskôr však po 2 týždňoch od prvého plánované tréningu, kedy máte nárok na vrátenie 80 % z členského poplatku. 
Za neúčasť na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu. Uvedené platí bez ohľadu na dôvodnosť absencií. Vašou neúčasťou na jednotlivých hodinách sa náklady klubu neznižujú.
Členovia môžu využiť kompenzáciu náhrady hodín po dohode  v prípade ak vopred ohlásili absenciu Uvedené platí bez ohľadu na dôvodnosť absencií. Členovia môžu využiť kompenzáciu náhradných hodín po dohode. Pre viac info viď. možnosti náhrad.

Počas daného cyklu máte právo si nahradiť minimálne 2 hodiny v iný deň (hodinu), ako zvyčajne chodíte. V prípade dlhodobej absencie sa náhrady riešia individuálne. Vzhľadom k limitu účastníkov na výcvikoch je počet náhrad limitovaný. Samotnú náhradu je nutné si vopred dohodnúť.
Aby mohla byť poskytnutá možnosť náhrady, je potrebné aby účastník resp. zákonný zástupca vopred o oznámil (najneskôr 24h pred konaním hodiny) prípadnu neúčasť na plaveckej hodine. Oznámeniem sa posiela emailom na  – kurzy@klubocean.sk. Vzhľadom na početnosť oznámení sa zvyčajne na oznámenie neodpovedá. O náhradu, výmenu termínu môžte požiadať dodatočne, kedykolvek po zotavení z choroby, taktiež prostredníctvom e-mailu kurzy@klubocean.sk. Jedine vďaka tomuto systému vieme zaručiť nahrádzanie hodín v čo najväčšom rozsahu, vzhľadom k limitom plavárne/počtu účastníkov v skupine.

Chcete aby sa Vaše dieťa venovalo športovému plávaniu? Príďte sa ukázať a pridajte sa do nášho športové oddielu! Hľadáme šikovné deti vo veku od 6 rokov. Členstvo v športovom oddiely je dotované plaveckými kurzami pre verejnosť a vykrýva veľkú časť členského poplatku.

adresu,mapu a vizualizáciu bazénov nájdete v – kde plávame? 

na žiadnom z bazénov nie je povolený voľný pohyb resp. pobyt rodiča pri bazéne počas tréningu – všeobecné hygienické pravidlo väčšiny plaveckých bazénov. Výnimka je v prípade plávania verejnosti popri kurzoch, prípadne tréningu v klube pokiaľ je táto možnosť dostupná. Sprievodná osoba odovzdáva dieťa trénerom pri východe zo šatní na bazén.

IUVENTA (25m plavecký bazén) –
Zámok od skrinky – záloha 5Eur, prípadne vlastný visiaci zámok. Vstup do priestorov plavárne je povolený z pravidla 15min pred začiatkom tréningu. Výcvik je možné pre rodičov sledovať z tribúny nad bazénom. Rodičia môžu popri výcviku plávať samostatne na dráhach verejnosti (po zakúpení vstupného), pokiaľ to rozvrh umožňuje.

FEI STU (25m plavecký bazén) – parkovanie možné priamo pri budove, alebo v blízkom okolí. Zámok od skrinky Vám vydajú bez zálohy. Vstup do priestorov plavárne je povolený z pravidla 15min pred začiatkom tréningu. 

Dlhé Diely – Majerníková – 25m plavecký nerezový + malý 5m výukový bazén (31ºC)
Vstup do priestorov plavárne je povolený z pravidla 15min pred začiatkom tréningu. Zámok od skrinky sa vydáva na základe členského preukazu, prípadne po vyslovení názvu klubu (OCEÁN). Rodičia sa na bazéne počas výcviku zdržiavať nemôžu a je prísny zákaz vstupu na bazén bez športového olbečenia/plaviek! (pravidlo MČ K.Ves) Deti sa odovzdávajú trénerom na prelome vstupu na bazén zo šatní.
Rodičia môžu popri výcviku plávať na dráhach verejnosti, v prípade ak to rozvrh bazéna umožňuje.

Pravidlá bazénov (mestské, štátne) sú nadradené pravidlám klubu (nájomca) a je potrebné ich rešpektovať. Bazény si vyhradzujú právo na zmeny pravidiel.

Inštrukcie pre konkrétny bazén nájdete v odkaze „informácie k bazénom“

Všeobecné informácie –

Deti pred tréningom nesprchujete, tréning sa začína rozcvičením
(zahriatím na suchu). Pred vstupom do bazéna menšie deti osprchujú tréneri, resp. starším dajú pokyn k osprachovaniu pred vstupom do bazéna.

Tréneri sú zodpovední za priebeh plaveckého výcviku v rozsahu hodiny. Za hygienu po tréningu a prezliekanie detí pred a po tréningu sú zodpovední zákonní zástupcovia. Vstupovať do priestorov šatní nie je povolené skôr ako 15min pred začiatkom tréningu.

Deti na bazéne potrebujú veľký uterák, alebo kúpací plášť. Je vhodné používanie šľapiek pre prechod zo šatní na bazén a späť. Plavecké okuliare a plavecká čiapka (s výnimkou Iuventa) sú na hodinách potrebné.

Plavecké bazény majú hygienou stanovený rozsah teploty v rozmedzí 26,5 -27,5 st.  Mladším, citlivejšim deťom na chlad prípadne začiatočníkom odporúčame zakúpenie detského neoprénu, ktorý im dodá komfort pri plavecke výučbe a pomáha lepšie sa udržať na hladine .  Detské neoprény (2/3mm) je možné odskúšať na trénenigu po dohode. 
Plaveckú čiapku (klubová), plavecké okuliare (odporúčame DECATHLON) vieme štandardne zabezpečiť priamo na hodine. 
Vyberáme produkty, s ktorými máme dobré skúsenosti, viď odkaz „plavecké potreby dostupné na hodine“

Klubová silikónová čapica OCEÁN (deti aj dospelí).  Vyššia elasticita aj väčšia veľkosť pre pohodlné nosenie. cena – 5Eur

Plavecké okuliare – najvhodnejšie a najvýhodnejšie sú zn. Nabaiji z Decathlon (rôzne druhy), pre deti aj dospelých. Orientačná cena 5- 8Eur

Detský neoprén s hrúbkou 3/2mm, overený model používame už vyše 15rokov. Dlhá životnosť a dobrá funkčnosť. Orientačná cena pre členov – 25 – 30Eur (dostupnosť obmedzená)

Plávanie je pre radosť, ale predovšetkým pre zdravie a kondíciu!

» Vhodné pre každú vekovú kategóriu

» Plávanie je ideálne cvičenie, ktorým možno kompenzovať pracovné zaťaženie

» Plávanie pozitívne vplýva na správne držanie tela, formuje jeho problémové partie, odbúrava nadbytočné tuky

» Zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu, podporuje imunitu

» Pozitívne pôsobí na respiračný systém, zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc

» Keďže plávanie patrí medzi aeróbne športy, znižuje krvný tlak a riziko infarktu

» Znižuje tep srdca, srdce po plávaní pracuje efektívnejšie

» Rozvíja sa flexibilitu kĺbov

» Uvoľňuje sa nahromadené psychické napätie v tele

» Zbavíte sa úzkosti a depresie

» Nezaťažuje kĺby

» Telo sa nezahrieva, voda výborne ochladzuje telo

» Plávanie precvičí všetky svalové skupiny

» Vysoký výdaj energie, 4x viac na 1km ako pri behu!

Plavecké bazény (25m) majú hygienou predpísanú teplotu vody, štandardná teplota vody vo všetkých plaveckých bazénoch je 26,5 -27,5 st. C.

V malom detskom bazéne (relaxačnom) na Dlhých Dieloch je teplota vody 30 st. C.

Teplejšia voda môže byť iba v menších výukových bazénoch, súkromných centrách, wellness a pod.

V prípade stažnosti resp. spätnej väzby na trénerov, priebeh výučby, organizáciu nás kontaktujte. Budeme radi za každú spätnú väzbu.
kurzy@klubocean.sk 

V prípade sťažnosti pripomienok k bazénu – hygina, priestory, vybavenie a pod.,  odporúčame smerovať sťažnosť na konkrétny bazén. Ako nájomcovia bazéna budeme radi za každý impulz aj zo strany návštevníka, ktorý môže zlepšiť podmienky pre plavcov ako aj klub. 

plaváreň Iuventa
iuventa@iuventa.sk

bazén Dlhé Dlely
 info@plavarenmajernikova.sk

bazén FEI STU 
pavel.lackovic@stuba.sk

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×