V tejto sekcii nájdete zhrnutie  základných informácií  a najčastejšie kladené otázky. 

Odhlásiť sa z kurzu, resp. stormovať členstvo po úhrade členského poplatku je možné z akéhokoľvek dôvodu najneskôr však po druhej hodine od začiatku kurzu, kedy máte nárok na vrátenie 80 % z členského poplatku. Za neúčasť na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu. Uvedené platí bez ohľadu na dôvodnosť absencií. Členovia môžu využiť kompenzáciu náhrady hodín po dohode. Pre viac info viď možnosti náhrad.

Počas daného cyklu máte právo si nahradiť minimálne 2 hodiny v iný deň (hodinu), ako zvyčajne chodíte. Náhradu je nutné si vopred dohodnúť.
Aby mohla byť poskytnutá možnosť náhrady, je potrebné aby účastník resp. zákonný zástupca vopred o oznámil (najneskôr 24h pred konaním hodiny) prípadnu neúčasť na plaveckej hodine. Oznam sa posiela elektronicky na email – kurzy@klubocean.sk. Jedine vďaka tomuto systému vieme zaručiť nahrádzanie hodín v čo najväčšom rozsahu, vzhľadom k limitom plavárne/počtu účastníkov v skupine.
O náhradu je potrebné požiadať taktiež prostredníctvom e-mailu kurzy@klubocean.sk (nie telefonicky) V prípade ak nebola oznámená neúčasť vopred, členovi zaniká nárok na náhradnú hodinu.

Chcete aby sa Vaše dieťa venovalo športovému plávaniu? Príďte sa ukázať a pridajte sa do nášho športové oddielu! Hľadáme šikovné deti vo veku od 6 rokov. Členstvo v športovom oddiely je dotované plaveckými kurzami pre verejnosť a vykrýva veľkú časť výdavkov.

Prepnúť obsah

Na tréning je potrebné

……………………………….
………

 

…………………………………

Prepnúť obsah