V tejto sekcii nájdete zhrnutie  základných informácií a najčastejšie kladené otázky

  • aktuálne sú všetky obmedzenia v súvislosti s COVID uvoľnené!
  • Opatrenia sa dynamicky menia v závislosti od situácie a na základe vyhlášky regionálnej hygieny, pre náš klub platí vyhláška pre športové plavecké kluby, nie pre všeobecnú verejnosť – plaváreň.
  • V priestoroch plavárne a šatní (interiér je potrebné mať prekrytie úst a nosa. Na bazéne už rúško nie je potrebné.
  • V prípade ak vstúpia do platnosti nariadenia prenajímateľa bazéna (v súvislosti s prípadnými obmedzeniami), sú nadradené pravidlám klubu a je potrebné ich rešpektovať.
  • Najčastejším obmedzením na bazéne v prípade zhoršenia stavu je zákaz prítomnosti rodičov na bazéne počas výcviku. Prezliekanie detí a odovzdávanie detí na bazéne je povolené na všetkých bazénoch. Pri platnosti vyhlášky musia rodičia po odovzdaní dieťaťa bazén opustiť.
  • V prípade, ak by došlo ku krízovému stavu a zatvoreniu krytej plavárne, pokračujeme po znovuotvorení bazéna tak, aby sa odplávali všetky plánované hodiny.

Odhlásiť sa z kurzu, resp. stormovať členstvo po úhrade členského poplatku je možné z akéhokoľvek dôvodu najneskôr však po druhej hodine od začiatku kurzu, kedy máte nárok na vrátenie 80 % z členského poplatku. Za neúčasť na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu. Uvedené platí bez ohľadu na dôvodnosť absencií. Členovia môžu využiť kompenzáciu náhradných hodín po dohode. Pre viac info viď. možnosti náhrad.

Počas daného cyklu máte právo si nahradiť minimálne 2 hodiny v iný deň (hodinu), ako zvyčajne chodíte. Náhradu je nutné si vopred dohodnúť.
Aby mohla byť poskytnutá možnosť náhrady, je potrebné aby účastník resp. zákonný zástupca vopred o oznámil (najneskôr 24h pred konaním hodiny) prípadnu neúčasť na plaveckej hodine. Oznam sa posiela elektronicky na email – kurzy@klubocean.sk. Jedine vďaka tomuto systému vieme zaručiť nahrádzanie hodín v čo najväčšom rozsahu, vzhľadom k limitom plavárne/počtu účastníkov v skupine.
O náhradu je potrebné požiadať taktiež prostredníctvom e-mailu kurzy@klubocean.sk (nie telefonicky) V prípade ak nebola oznámená neúčasť vopred, členovi zaniká nárok na náhradnú hodinu.

Chcete aby sa Vaše dieťa venovalo športovému plávaniu? Príďte sa ukázať a pridajte sa do nášho športové oddielu! Hľadáme šikovné deti vo veku od 6 rokov. Členstvo v športovom oddiely je dotované plaveckými kurzami pre verejnosť a vykrýva veľkú časť členského poplatku.

IUVENTA – Zámok od skrinky – záloha 5Eur, prípadne vlastný visiaci zámok. Vstup do priestorov plavárne je povolený z pravidla 10min pred začiatkom tréningu. Výcvik je možné pre rodičov sledovať z tribúny nad bazénom. Rodičia môžu popri výcviku plávať na dráhach verejnosti, pokiaľ to rozvrh umožňuje a po zakúpení vstupu na bazén pre verejnosť.

FEI STU – parkovanie možné priamo pri budove, alebo v blízkom okolí. Zámok od skrinky dostanete na základe členského preukazu. Pre nových členov sa preukazy rozdávajú na prvej hodine. V prípade dodatočne na vyžiadanie od trénerov. Vstup do priestorov plavárne je povolený z pravidla 10min pred začiatkom tréningu. Rodičia majú povolený pobyt na bazéne v prípade ak ich prítomnosť nenarušuje tréning.

Dlhé Diely (Majerníková) – 25m nerezový plavecký bazén + malý detský výukový bazén s 32st vodou.
Zámok od skrinky na základe členského preukazu, príp 5e zálohy.
Rodičia sa na bazéne počas výcviku zdržiavať nemôžu. Menším deťom môžu pomôcť s prezliekaním. Rodičia môžu popri výcviku plávať na dráhach verejnosti, pokiaľ to rozvrh umožňuje a po zakúpení vstupu na bazén pre verejnosť.

Inštrukcie pre konkrétny bazén nájdete v odkaze „informácie k bazénom“

Všeobecné informácie –

Deti pred tréningom nesprchujete, tréning sa začína rozcvičením
(zahriatím na suchu). Pred vstupom do bazéna menšie deti osprchujú tréneri, resp. starším dajú pokyn k osprachovaniu pred vstupom do bazéna.

Tréneri sú zodpovední za priebeh plaveckého výcviku v rozsahu hodiny. Za hygienu po tréningu a prezliekanie detí pred a po tréningu sú zodpovední zákonní zástupcovia. Vstupovať do priestorov šatní nie je povolené skôr ako 15min pred začiatkom tréningu. Vstupovať do priestorov bazéna nie je povolené skôr ako 10min pred začiatkom tréningu.

Deti na bazéne potrebujú veľký uterák, alebo kúpací plášť. Je vhodné používanie šľapiek pre prechod zo šatní na bazén a späť. Plavecké okuliare a plavecká čiapka (dlhšie vlasy) sú na hodine potrebné.

Plavecké bazény majú stanovený rozsah teploty 27-28st.  Mladším, citlivejšim deťom na chlad odporúčame zakúpenie detského neoprénu.  Detské neoprény je možné odskúšať na trénenigu po dohode. 
Plaveckú čiapku, plavecké okuliare vieme štandardne zabezpečiť priamo na hodine. 
Vyberáme produkty, s ktorými máme dobré skúsenosti, viď odkaz „plavecké potreby dostupné na hodine“

Klubová plavecká čapica OCEÁN, cena – 5e

Plavecké okuliare – najvhodnejšie sú zn. Nabaiji z Decathlon (rôzne farby), pre deti aj dospelých. Orientačná cena – 5e

Detský neoprén 3/2mm, overený model používame už vyše 15rokov. Dlhá životnosť a dobrá funkčnosť. Orientačná cena pre členov – 25e

Plávanie je pre radosť, ale predovšetkým pre zdravie a kondíciu!

» Vhodné pre každú vekovú kategóriu

» Plávanie je ideálne cvičenie, ktorým možno kompenzovať pracovné zaťaženie

» Plávanie pozitívne vplýva na správne držanie tela, formuje jeho problémové partie, odbúrava nadbytočné tuky

» Zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu, podporuje imunitu

» Pozitívne pôsobí na respiračný systém, zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc

» Keďže plávanie patrí medzi aeróbne športy, znižuje krvný tlak a riziko infarktu

» Znižuje tep srdca, srdce po plávaní pracuje efektívnejšie

» Rozvíja sa flexibilitu kĺbov

» Uvoľňuje sa nahromadené psychické napätie v tele

» Zbavíte sa úzkosti a depresie

» Nezaťažuje kĺby

» Telo sa nezahrieva, voda výborne ochladzuje telo

» Plávanie precvičí všetky svalové skupiny

» Vysoký výdaj energie, 4x viac na 1km ako pri behu!

Plavecké bazény (25m) majú predpísanú teplotu vody, štandardná teplota vody je +-27 stupňov celzius.

V malom detskom bazéne (relaxačnom) na Dlhých Dieloch je teplota vody 30 stupňov celzius.

Teplejšia voda môže byť iba vo výukových bazénoch, súkromných centrách, wellness a pod.

V prípade stažnosti resp. spätnej väzby na trénerov, priebeh výučby, organizáciu nás kontaktujte. Budeme radi za každú spätnú väzbu.
kurzy@klubocean.sk 

V prípade sťažnosti pripomienok k bazénu – hygina, priestory, vybavenie a pod.,  odporúčame smerovať sťažnosť na konkrétny bazén. Ako nájomcovia bazéna budeme radi za každý impulz aj zo strany návštevníka, ktorý môže zlepšiť podmienky pre plavcov ako aj klub. 

plaváreň Iuventa
iuventa@iuventa.sk

bazén Dlhé Dlely
 info@plavarenmajernikova.sk

bazén FEI STU 
pavel.lackovic@stuba.sk