V tejto sekcii nájdete rozsah obdobia kurzu a výšku členských poplatkov jednotlivých termínov, rozdelených po dňoch.
Pre kompletný prehľad všetkych našich termínov kurzov počas celého roka, sekcia – temíny.

► Naše plavecké kurzy prebiehajú štandardne v troch cykloch: JESENNÝ (sept. – dec.), ZIMNÝ (jan. – mar.), JARNÝ (apr. – jún).
► Na všetky termíny je možnosť dohlásenia zaplatením alikvótnej čiastky (zníženého) členského.
► V prípade plávania viackrát/týždeň sa uplatňuje zľava 15% zo súčtu členských poplatkov vybraných termínov
►V prípade, ak by došlo ku krízovému stavu a zatvoreniu plavární ubezpečujeme vás, že o svoje plavecké hodiny neprídete.
Rovnako ako doteraz, pokračujeme po znovuotvorení bazénov.