Športový oddiel

 

Náš športový oddiel je členom Slovenskej plaveckej federácie a pôsobí na IUVENTE, FEI STU v Karlovej Vsi a na Dlhých Dieloch. V dnešnej dobe máme okolo 75 plavcov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na rôznych úrovniach pretekov od okresných pretekov po Majstrovstvá Slovenska a rôzne veľké medzinárodné preteky doma a v zahraničí.

V prípade záujmu o to byť súčasťou nášho oddielu môžete kontaktovať:
Mgr. Michal Idešic – 0903/939 307 , michal@klubocean.sk

 

×