Vážení rodičia, členovia a priaznivci KVŠ OCEÁN Bratislava,

prosíme Vás o podporu nášho oddielu športového plávania formou venovanie 2% z Vašich daní.

Venovanie 2% z daní Vás nič nestojí a naopak Vy máte možnost získať zľavu z členského poplatku z našich plaveckých kurzov až vo výške 20% z poukázanej sumy pre náš klub!

údaje príjmateľa:
názov: Klub vodných športov OCEÁN Bratislava

sídlo:  Agátová 3459/7G,  841 01 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO:  36075663

Tlačivá : 

Všeobecné info ohľadom darovania 2% ako aj prípadné tlačivá nájdete aj na portály www.rozhodni.sk

Zľavu z členského poplatku vo výške 20% z poukázanej sumy je možné uplatniť v jarnom (marec-jún), alebo v jesennom cykle (sept. – dec.) Na získanie výhody je potrebné nám poslat emailom (príp. odovzdat osobne) kópiu (poslednej) strany daňového priznania prípadne výtlačok samostatnej strany 2% s výškou poukázanej sumy nášmu klubu.

Darca môže byť ktokoľvek a rovnako je možné odovzdať viacero potvrdení. Po prijatí Vám vypočítame zľavu z členského poplatku. Bez predloženia potvrdenia nie je možné uplatniť zľavu.

Ďakujeme!