CHARAKTERISTIKA KURZOV

Naše plavecké kurzy prebiehajú štandardne v troch cykloch: JESENNÝ (sep. – dec.), ZIMNÝ (jan. – mar.), JARNÝ (apr. – jún).
Na našich plaveckých kurzoch neustále dynamicky optimalizujeme počty a skupiny plavcov na trénera/dráhu pre vyššiu kvalitu výučby, komfort a predovšetkým bezpečnosť na bazéne.

DETI  A MLÁDEŽ
deti od 5 rokov

(A) Začiatočníci (neplavci)  – tréneri pracujú s deťmi vo vode s pomôckami, pomáhajú im, naprávajú ich
! podmienka: netreba vedieť nič 🙂
Dieťa sa oboznamuje s vodným prostredím, odbúrava prípadný strach, stres z vody. Tréning prebieha za asistencie trénera, ktorí je s deťmi vo vode a podľa potreby im aktívne vypomáha. Využíva sa hravá forma výučby, tak aby si deti upevnili vzťah k vodnému prostrediu. Deti si osvojujú základné plavecké zručnosti – splývanie, výdych do vody, ponáranie, orientácia vo vode, skoky do vody, najprv pohyby dolných neskôr horných končatín a vo finále súhru pohybov.
►Cieľom je dosiahnutie potrebných zručností pre samostatné a bezpečné plávanie s pomôckami na dlhšie vzdialenosti a bez pomôcok na kratšie vzdialenosti.


(B) Základný plavecký výcvik – tréner pracuje s malou skupinkou detí pri kraji bazéne. Deti plávajú  samostatne na pokyn trénera do vzdialenosti minimálne 12,5m (polovica bazéna) príp. celý bazén s pomôckami ako aj aj bez pomôcok
! podmienka: dieťa sa samostatne udrží na hladine, nepotrebujem fyzickú pomoc trénera vo vode, prepláva akýmkoľvek spôsobom minimálne do polovice bazéna tj.12,5m
Deti si upevňujú plavecké zručnosti, nácvik/ zdokonalenie správnej techniky kraulového, znakového a neskôr prsiarskeho kopu.  Nácvik kraulových, znakových a prsiarskych paží. Súhra pohybov, správneho dýchania v plaveckých spôsoboch.  Deti plávajú opakovane na krátke vzdialenosti, s pomôckami ako aj bez pomôcok s optimálnym oddychom medzi úsekmi, čím si postupne osvojujú správnu plaveckú techniku , dýchanie a kondíciu. Tréner na zdokonalenie plaveckého štýlu využíva rozmanité technické cvičenia a okrem základných pomôcok používa aj plavecké plutvy.
►Cieľom je budovanie technických zručnosti, vytrvalosť a kondíciu pre bezpečné a súvislé plávanie dlhších vzdialeností.


(C) Zdokonaľovací plavecký výcvik (2 úrovne kurzu)  – účastník je samostatný „plavec“, plávame v stredných dráhach bazéna na techniku a kondíciu
C1 (úroveň 1) podmienka: Prepláve samostatne a bez obáv minimálne 25 metrov (tj. 1 dĺžku bazéna).
C (úroveň 2) podmienka: Ovláda základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a samostatne prepláve bez problémov  50 metrov bez prestávky
Zdokonaľovanie základných plaveckých spôsobov (kraul, znak, prsia), pre šikovných nácvik a zdokonaľovanie základov plaveckého spôsobu motýlik. Odstránenie plaveckých chýb, zlepšenie dýchania, vytrvalosti a efektivity. Vhodné pre všetkých, ktorý sa chcú zdokonaľovať v plávaní,zvýšiť svoju kondíciu, upevniť zdravie prípadne kompenzovať formou aktívnej regenerácie inú športovú aktivitu. Plávanie rozvíja ohybnosť tela, nezaťažuje kĺby, výrazne pôsobí na imunitu a obranischopnosť organizmu.
Talentované deti môžu dostať ponuku plávať a reprezentovať klub v oddiely plutvového plávania. Kondičné plávanie je vhodné aj ako doplnková aktivita k inej športovej činnosti či už na vrcholovej, alebo amatérskej úrovni. Rovnako aj pre tých, ktorým bolo odporučené plávanie ako rehabilitačný prostriedok.


DOSPELÍ

(K) Zdokonaľovací plavecký výcvik (2 úrovne kurzu)  – dospelí je „plavec“, pláve na techniku a kondíciu
K2 (rekreačná úroveň): pomalší plavci, kávičkári preplávate min. 50m bez prestávky, ovládate vydychovanie do vody a minimálne 2 plavecké spôsoby.
K1 (kondičná úroveň): zdatnejší plavci, zvládate minimálne 3 plavecké spôsoby ( v základoch) kraul, znak, prsia. preplávete min. 100m kraulom bez prestávky.
Okrem vylepšenia techniky máte záujem súčasne aj o zlepšenie kondície a pravidelného športového návyku. Učíme sa plávať jednoducho a efektívne za pomoci cvičení a dáme si do tela pre zdravie a kondíciu. Plávanie je zo športových aktivít jednou z najlepších činností, vedie k všestrannému rozvoju človeka, upevňuje jeho zdravie a slúži k regenerácii duševných a fyzických síl. Plávanie je vhodné aj ako doplnková aktivita k inej športovej činnosti či už na vrcholovej, alebo amatérskej úrovni. Plávaním precvičíte všetky svalové skupiny a zbavíte sa efektívne aj prípadnej nadváhy. Pri plávaní vydáte 4x viac energie na 1km ako pri behu.(N) Neplavci – dospelí s obavou z vodyresp. začiatočníci, „poloplavci“ ktorí nevedia vydychovať do vody a chcú sa naučiť plávať správne, hravo a zdravo 

Dospelí sa oboznamujú s vodným prostredím, učia sa orientovať vo vode, udržať sa na hladine, preplávať vzdialenosti s pomôckami, neskôr bez pomôcok.
Dospelí sa zpočiatku učia rovnako ako deti všetky základné plavecké zručnosti, zanáranie a vydychovanie do vody, nácvik kraulového, znakového a prsiarskeho kopu, súhry rúk a nôh, správnej techniky a rytmiky dýchania.
a splývanie na hladine. Cieľom tohto kurzu je naučiť jedinca odbúrať stres z vody, udržať sa na hladine a preplávať efektívne desiatky metrov bez pomoci správnou a zdravou technikou

BENEFITY PLÁVANIA

Plávanie je pre radosť, ale predovšetkým aj pre zdravie!

► Vhodné pre každú vekovú kategóriu

► Plávanie je ideálne cvičenie, ktorým možno kompenzovať pracovné zaťaženie

► Plávanie pozitívne vplýva na správne držanie tela, formuje jeho problémové partie, odbúrava nadbytočné tuky

► Zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu, podporuje imunitu

► Pozitívne pôsobí na respiračný systém, zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc

► Keďže plávanie patrí medzi aeróbne športy, znižuje krvný tlak a riziko infarktu

► Znižuje tep srdca, srdce po plávaní pracuje efektívnejšie

► Rozvíja sa flexibilitu kĺbov

► Uvoľňuje sa nahromadené psychické napätie v tele

► Zbavíte sa úzkosti a depresie

► Nezaťažuje kĺby

► Telo sa nezahrieva, voda výborne ochladzuje telo

► Plávanie precvičí všetky svalové skupiny

► Vysoký výdaj energie, 4x viac na 1km ako pri behu!

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×