CHARAKTERISTIKA KURZOV

Naše plavecké kurzy prebiehajú v troch cykloch: JESENNÝ (september – december), ZIMNÝ (január – marec), JARNÝ (apríl – jún).
Na našich plaveckých kurzoch máme stanovený maximálny počet plavcov na trénera pre vyššiu kvalitu, komfort a bezpečnosť na bazéne.

DETI OD 4 ROKOV A MLÁDEŽ

(A) Začiatočníci     * 2 tréneri / 5 detí
Dieťa sa oboznamuje s vodným prostredím, postupne odbúrava strach, stres z vody. Tréning prebieha za asistencie trénera, ktorí je s deťmi vo vode a podľa potreby im aktívne vypomáha. Využíva sa hravá forma výučby, tak aby si deti upevnili vzťah k vodnému prostrediu a deti sa ľahšie učili. Deti si osvojujú základné plavecké zručností, splývanie, výdych do vody, ponáranie a orientácia vo vode, skoky do vody, plavecké pohyby dolných a horných končatín. Cieľom je dosiahnutie potrebných zručností pre samostatné plávanie s pomôckami ako aj bez pomôcok bez fyzického kontaktu trénera a zverenca.


(B) Základný plavecký výcvik     * 1 tréner / 5 detí
podmienka: dieťa sa samostatne udrží na hladine, nepotrebujem fyzickú pomoc trénera vo vode, prepláva akýmkoľvek spôsobom minimálne 10 metrov
Cieľom kurzu je zdokonalenie správnej techniky kraulového, znakového a neskôr prsiarskeho kopu.  Nácvik kraulových, znakových a prsiarskych paží a následne celej súhry troch plaveckých spôsobov. Nácvik správneho a pravidelného dýchania počas plávania. Deti plávajú opakovane krátke vzdialenosti, s pomôckami ako aj bez pomôcok do polovice bazéna s optimálnym oddychom medzi úsekmi, čím si sústredenejšie osvojujú správnu plaveckú techniku. Tréner na zdokonalenie plaveckého štýlu využíva rozmanité technické cvičenia a taktiež aj plavecké plutvy. Detí si postupne si budujú technické zručnosti, vytrvalosť a kondíciu pre bezpečné a súvislé plávanie dlhších vzdialeností.


(C) Zdokonaľovací plavecký výcvik (2 úrovne kurzu)    *1 tréner / 7 detí
C1 (úroveň 1) podmienka: Prepláve samostatne akýmkoľvek spôsobom 25 metrov (tj. 1 dĺžku bazéna).
C (úroveň 2) podmienka: Ovláda základy plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia a samostatne prepláve 50 metrov bez prestávky
Zdokonaľovanie plaveckých spôsobov (kraul, znak, prsia), nácvik a zdokonaľovanie základov plaveckého spôsobu motýlik.
Tréner opravuje chyby v plaveckej technike a zdokonaluje plavecký štýl plavca. Vhodné pre všetkých, ktorý sa chcú zdokonaľovať v plávaní a zároveň zvýšiť svoju kondíciu, alebo upevniť zdravie. Plávanie rozvíja ohybnosť tela, nezaťažuje kĺby, výrazne pôsobí na imunitu a obranischopnosť organizmu.
Talentované deti môžu dostať ponuku plávať a reprezentovať klub v oddiely plutvového plávania. Kondičné plávanie je vhodné aj ako doplnková aktivita k inej športovej činnosti či už na vrcholovej, alebo amatérskej úrovni. Rovnako aj pre tých, ktorým bolo odporučené plávanie ako rehabilitačný prostriedok.


DOSPELÍ

(K) Zdokonaľovací plavecký výcvik (2 úrovne kurzu)    *1 tréner / 7 plavcov
K2 (rekreačná úroveň): pomalší plavci, kávičkári  preplávate min. 50m bez prestávky akýmkoľvek štýlom.
K1 (kondičná úroveň): zdatnejší plavci, zvládate plavecký štýl ( v základoch) kraul, znak, prsia. preplávete min. 100m kraulom bez prestávky.
Okrem vylepšenia techniky máte záujem súčasne aj o zlepšenie kondície. Naučíme Vás plávať jednoducho a efektívne. Tréner upravuje tréning tak, aby bol optimálny pre každého plavca. Plávanie je zo športových aktivít jednou z najlepších činností, vedie k všestrannému rozvoju človeka, upevňuje jeho zdravie a slúži k regenerácii duševných a fyzických síl. Plávanie je vhodné aj ako doplnková aktivita k inej športovej činnosti či už na vrcholovej, alebo amatérskej úrovni.
Plávaním precvičíte všetky svalové skupiny a zbavíte sa aj prípadnej nadváhy. Pri plávaní vydáte 4x viac energie na 1km ako pri behu.(N) Neplavci (začiatočníci)     *1 tréner / 5 dospelých
Neplavci sa oboznamujú s vodným prostredím, učia sa orientovať vo vode, udržať sa na hladine, preplávať vzdialenosti s pomôckami, neskôr bez pomôcok.
Neplavci sa učia rovnako ako deti všetky základné plavecké zručnosti, nácvik kraulového, znakového a prsiarskeho kopu, správne dýchanie počas plávania
a splývanie na hladine. Cieľom tohto kurzu je naučiť jedinca odbúrať strach z vody, udržať sa na hladine a preplávať desiatky metrov bez pomoci.

* v prípade povolenej náhrady účastníkov sa môže niekedy limit prekročiť max. o jednu osobu.

BENEFITY PLÁVANIA

Plávanie je pre radosť, ale predovšetkým pre zdravie!

» Vhodné pre každú vekovú kategóriu

» Plávanie je ideálne cvičenie, ktorým možno kompenzovať pracovné zaťaženie

» Plávanie pozitívne vplýva na správne držanie tela, formuje jeho problémové partie, odbúrava nadbytočné tuky

» Zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu, podporuje imunitu

» Pozitívne pôsobí na respiračný systém, zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc

» Keďže plávanie patrí medzi aeróbne športy, znižuje krvný tlak a riziko infarktu

» Znižuje tep srdca, srdce po plávaní pracuje efektívnejšie

» Rozvíja sa flexibilitu kĺbov

» Uvoľňuje sa nahromadené psychické napätie v tele

» Zbavíte sa úzkosti a depresie

» Nezaťažuje kĺby

» Telo sa nezahrieva, voda výborne ochladzuje telo

» Plávanie precvičí všetky svalové skupiny

» Vysoký výdaj energie, 4x viac na 1km ako pri behu!