►Predpoklady pre zaradenie do kurzu a ďalšie informácie o typoch kurzov nájdete v sekcii – plavecké kurzy.
►Prehľad všetkých možností termínov/baz0nov/kategórií nájdete v sekcii – termíny.
►Výšku členského poplatku pre aktuálne obdobia 1x/týždeň nájdete v sekcii – členské.
►V prípade kurzu viackrát/týždeň sa uplatňuje zľava 15% zo súčtu členských poplatk.ov
►Môžte si zvoliťkombináciu termínov aj na viacerých bazénov

Prihláška na plavecký kurz

Prosím o trpezlivosť pri spracovaní  prihlášok.
Odpoveď na odoslanú prihlášku môže trvať niekoľko pracovných dní.
Ďakujeme Vám za pochopenie.

×